Clubinfo

Bestuur
 • Voorzitter : Herman Van Damme
 • Ondervoorzitter : Peter De Mey
 • Secretaris : Jan De Smedt
 • Penningmeester : William Van Damme
 • Technisch leider : Ludo Buyse
Geschiedenis

Toen in 1951 fotoclub REFLEX het levenslicht zag, zal niemand wellicht verwacht hebben dat deze vereniging de volgende eeuw zou halen. Tijdens deze periode heeft de fotografie een enorme vlucht genomen. Wat in het begin voor een elitegroepje bestemd was, ligt nu in ieders bereik.

Dat we in de eeuw van het beeld leven hoeft geen betoog, zowel thuis als op het werk komen we ermee in aanraking. De tv, de computer en het fenomeen Internet hebben ervoor gezorgd dat wij een groot deel van onze tijd voor een of ander scherm doorbrengen. In de huidige tijdsgeest is het niet zo evident om een groep mensen met dezelfde interesse samen te brengen. De mogelijkheden tot ontspanning zijn vandaag quasi onbeperkt, het is dus moeilijk een keuze te maken. Wie vandaag de moed opbrengt tot zelfontplooiing, met inzet voor iets wat boeiend is, getuigt van een heldere visie voor de toekomst. Ook de sociale contacten en vriendschap horen hierbij, men leert andere mensen kennen, hun opinie waarderen en respecteren, men wordt dus meer mens.

Het voorgaande is een stille wenk, aan allen die zich tot de fotografie aangetrokken voelen om eens een kijkje te komen nemen bij fotoclub REFLEX. Tot weldra ?

Wat moet je doen om lid te worden?
 • Iedereen kan gratis naar twee vergaderingen komen.
 • Indien je lid wil worden, kan dit tijdens een vergadering of je kan dit doen via email naar herman@fotoclubreflex.be
 • Het lidmaatschapsgeld bedraagt 40 € per clubjaar. (te betalen voor 30 september)
 • Het kan gestort worden op rekening :

  IBAN : BE44 0689 3521 7645

 • Het lidmaatschapsgeld kan ook betaald worden tijdens de vergadering (voor 30 september)
Wat krijg je als clublid?
 • Het lidmaatschap van fotoclub Reflex.
 • Bespreking van je foto’s in clubverband.
 • Deelname aan wedstrijden in clubverband.
 • Uitstappen in clubverband.
        Vlaanderen_verbeelding werkt

        Copyright ⓒ Objectief Reflex vzw.